Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR SG.005032.2019

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

Na  podstawie  art. 154 ust.1  pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290,1669 i 2245) zarządzani, co następuje:
§ 1. Ustala  się  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania  uzupełniającego, w tym  składania  dokumentów  na  rok  szkolny  2019/2020  do  publicznych  szkół  podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorom  publicznych  szkół  podstawowych,  dla  których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r. - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2029/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice

Uchwała Nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice