Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady działalności lobbingowej

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędąca przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową musi być wpisany do rejestru podmiotów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej określa:

Zarządzenie Nr SG.120.8.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.