Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.198.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zatwierdził realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz wysokość dotacji celowej na te zadania dla organizacji, które przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego 30 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.198.2020

Załącznik do zarządzenia: PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu

Organizacje, którym przyznano środki w otwartym konkursie są zobowiązane do dostarczenia zaktualizowanych:
    • szczegółowego opis działań w zakresie realizacji projektu (o ile ulegnie zmianie) – pkt II.4 wniosku,
    • kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji projektu – pkt III wniosku,
    • przewidywanych źródeł finansowania projektu – pkt IV wniosku,
które stanowić będą załączniki do umowy.

W tym celu można posłużyć się formularzami zamieszczonymi poniżej:

DOCwzór aktualizacji.doc

ODTwzór aktualizacji.odt

PDFwzór aktualizacji.pdf