Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr SG.120.10.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.

ZARZĄDZENIE NR SG.120.10.2020
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 7 pkt 3 i art. 11, 12, 13 i 13 a, 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr SG.120.8.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy, zmiana: zarządzenie NR SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018 r. oraz zarządzenie NR SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdzieszowic
Sybila Zimerman

Treść zarządzenia do wydruku w formacie pdf

Załącznik do zarządzenia - Regulamin Naboru (pdf)

Załącznik  nr 1 do Regulaminu Naboru (pdf)

Załącznik  nr 2 do Regulaminu Naboru (pdf)

Załącznik  nr 3 do Regulaminu Naboru (pdf)

Załącznik  nr 4 do Regulaminu Naboru (pdf)

Załącznik  nr 5 do Regulaminu Naboru (pdf)

Załącznik  nr 6 do Regulaminu Naboru (pdf)