Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w roku 2020 zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.225.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. dokonał podziału środków na realizację w 2020 roku zadań z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert ogłoszonego 11 marca 2020 roku.

Zarządzenie Burmistrza PDFSG.0050.225.2020 (37,64KB)

Załącznik do zarządzenia nr SG.0050.225.2020

Organizacje są proszone o dostarczenie zaktualizowanych dokumentów: harmonogramu (o ile dotyczy), kalkulacji przewidywanych kosztów oraz przewidywanych źródeł finansowania.