Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

System monitoringu jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu poprzez serwis internetowy System monitoringu jakości powietrza przekazuje informacje na temat stanu jakości powietrza w województwie opolskim. Informacje aktualizowane są w odstępach cogodzinnych danymi pochodzącymi z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych funkcjonujących na terenie województwa opolskiego. Informacje w tym serwisie udostępniane są w formie danych na mapach, tabelach i wykresach.

Bieżące wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza są przekazywane bezpośrednio ze stacji. W serwisie są również publikowane komunikaty WIOŚ w Opolu o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu.

Serwis internetowy WIOŚ w Opolu systemu monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim: http://powietrze.opole.pios.gov.pl