Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-05-27 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych na terenie miejscowości Oleszka

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z póź.zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20.12.2019 r. pełnomocnika Pana Marka Klyka, działającego w imieniu Gminy Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych poprzez system kanalizacji deszczowej, z obszaru zlewni wydzielonych na terenie miejscowości Oleszka, wraz z częścią przylegających terenów należących do miejscowości Jasiona (przysiółek Jasiona), obejmujących rejon ul. Wiejskiej i ul. T. Kościuszki (drogi gminne) wraz z ciążącymi do nich terenami, położonymi wzdłuż tych ulic, poprzez dwa istniejące wyloty do rowów melioracyjnych tj:

• wylot W-1.0 o średnicy 0600 do rowu „bez nazwy" w km 0+065 na dz. ew. nr 110/1 a.m. 1, obr. Oleszka i dalej do rowu melioracyjnego RAI w km 0+900 na dz. ew. nr 428/1 a.m. 2, obr. Jasiona, jednostka ewidencyjna Zdzieszowice - obszar wiejski,
• wylot W-2.0 o średnicy 0800 do rowu melioracyjnego RA2 w km 1+200 na dz. ew. nr 596 a.m. 2, obr. Jasiona, jednostka ewidencyjna Zdzieszowice - obszar wiejski.

PDFinformacja