Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2019 rok

Informujemy, że opracowany został raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2019 rok. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

PDFRaport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2019 rok (5,19MB)

W dniu 15 lipca 2020r. o godz. 15:30 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na której, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2019. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Zdzieszowic, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Zdzieszowice. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (I piętro, pokój B110) najpóźniej w dniu 14 lipca 2020r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm) posiedzenie Sesji (w tym debata) odbędzie się za pomocą videokonferencji.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Zdzieszowice za 2019r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Zdzieszowic wotum zaufania.

Przewodniczący Rady
Edward Paciorek


PDFwniosek o wzięcie udziału w debacie (plik .pdf) (64,50KB)

DOCXwniosek o wzięcie udziału w debacie (plik .docx) (7,03KB)

ODTwniosek o wzięcie udziału w debacie (plik .odt) (13,65KB)