Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-30 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek znak: WI.603.81.2020.MK.39 z dnia 01.10.2020 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice", realizowanej w trybie art. lid ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1474 z późn zm.), na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego:
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 1
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr la
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 2
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 3
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 4
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 4a
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 4b
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 5
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 5a
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 5b,5c
- likwidacje urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 6

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego nr 2a

3. Wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa istniejącego rowu „Anka" łącznie z rozbiórką istniejących przepustów pod DW423 i wykonaniem włączenia tego rowu do kanalizacji deszczowej

Zasięg oddziaływania wynikający z budowy urządzeń wodnych obejmuje działki ewidencyjne:
- 1760, 1766, 1861, 1913, 1429/4, 1429/6, 1463/1, 1820/1, 1914/2, 1916/2, obręb Zdzieszowice

PDFObwieszczenie (82,19KB)