Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stawki podatkowe na 2021 rok

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 2021 ROK

podatek od nieruchomości

PDFUchwała Nr XXVI/219/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 2934) (290,78KB)

podatek rolny

PDFUchwała Nr XXVII/222/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. poz. 3314) (1,50MB)

1) stawka dla gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 q żyta) tj. 135,00 zł/ ha przel.

2) stawka dla pozostałych gruntów (równowartość pieniężna 5 q żyta) tj. 270,00 zł/ ha fiz.

podatek leśny

PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z dnia 20 października 2020 r. poz. 983) (246,28KB)

1) stawka dla lasów innych niż w pkt 2 (równowartość pieniężna 0,220 zł/ m3 drewna) - 43,3048 zł/ha fiz.

2) stawka dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (50% stawki) - 21,6524 zł/ha fiz.

podatek od środków transportowych

PDFUchwała Nr XXVI/220/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 2935) (254,60KB)

opłata targowa

W 2021 roku opłata nie będzie pobierana, na mocy art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).