Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-12-21 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji

celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) informuję o wydaniu w dniu 10 grudnia 2020 r. decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001752_OPO_A (ORx136-010220-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 342/28, ark. 9 obręb Zdzieszowice.

Strony postępowania mogą osobiście zapoznać się z decyzją oraz zebranym materiałem dowodowym w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14, 450082 Opole, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty - tel. 774524529, 774524130.

PDFobwieszczenie