Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacja Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne

Na podstawie Uchwały nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. Burmistrz Zdzieszowic ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

Nabór rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2022 roku.

Zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, zawarte są w "Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne", stanowiącym załącznik do ww. uchwały.

Dotacji udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) w lokalach lub budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Zdzieszowice, na ogrzewanie proekologiczne, za które uznaje się:

1) kocioł c.o. gazowy;
2) kocioł c.o. elektryczny;
3) kocioł c.o. olejowy;
4) podłączenie do węzła ciepłowniczego;
5) panele fotowoltaiczne;
6) pompę ciepła.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.zdzieszowice.pl, bip.zdzieszowice.pl (zakładka Ochrona Środowiska → Ochrona powietrza) lub w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34, w godz. 7:30-15:30 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, tel. 77 40 64 453).

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie udzielania dotacji można uzyskać pod nr tel.: 77 40 64 453.

DOCwniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (16,50KB)

PDFwniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (30,70KB)