Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

O OŚRODKU

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPIERANIA RODZINY

ZDZIESZOWICE UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 18

TEL. 77 484 60 86 (sekretariat)

Zapraszamy na nasz profil: www.facebook.pl/opiwr

 

czynny w :

 

poniedziałki         w godz. 8.00 – 18.30

 

wtorki                    w godz. 8.00 – 18.30

 

środy                     w godz. 8.00 – 18.30

 

czwartki                w godz. 8.00 – 18.30

 

piątki                     w godz.  8.00 – 18.30

 

W weekendy i święta nieczynne.

Ośrodek prowadzi działalność wynikającą  z ustawy z dnia 12 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jest samorządową jednostką gminną. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Zdzieszowice.

Całokształtem pracy Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.

Kierownikiem Ośrodka jest mgr Marzena Wiśniewska.


            Celem działań Ośrodka jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ustalonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Zdzieszowice uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Zdzieszowicach.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy :

1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym :

-      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

-         informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin,

-         udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

-         prowadzenie programów terapeutycznych,

-         informowanie o ruchach samopomocowych,

-         prowadzenie grupy wstępnej, samopomocowej

2/ Prowadzenie Klubu Abstynenta :

-         organizowanie spotkań grupy samopomocowej AA, Al-Anon

-         prowadzenie mityngów zamkniętych i otwartych przez wolontariuszy AA

-         czytanie i rozprowadzanie literatury AA

3/  Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym :

-         organizowanie zajęć edukacyjno – socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

-         zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

-         tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań kulturalnych i sportowych


DSC01933.jpeg       DSC01946.jpeg

 

 


OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.bip.zdzieszowice.pl

Strona BIP Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny: www.opiwr-zdzieszowice.bip.gov.pl

kontakt:

Zdjęcie1363.jpeg