Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2021 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2021 r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2021 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2021 r.

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 46 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 poz. 17) ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi - 19 234,09 na rok
2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach - 375 w tym:

a. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 11
b. dzieci niepełnosprawne - 12

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.