Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/237/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym.

Zarządzenie:

PDFSG.0050.367.2021

Załącznik do zarządzenia:

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie

Wzory dokumentów:

DOCXoferta.docx

ODToferta.odt

PDFoferta.pdf

PDFramowy wzór umowy.pdf

DOCXsprawozdanie.docx

ODTsprawozdanie.odt

PDFsprawozdanie.pdf