Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o I Sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 14 grudnia 2021 r.

Na podstawie § 19 ust. 1 i § 20 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1158) zwołuję I Sesję Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
    3. Wybór Przewodniczącego Rady:
        a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
        b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
        c) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady,
        d) wystąpienia poszczególnych kandydatów,
        e) przeprowadzenie głosowania,
        f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
    4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:
        a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
        b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
        c) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,
        d) wystąpienia poszczególnych kandydatów,
        e) przeprowadzenie głosowania,
        f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
    6. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
    7. Zakończenie I Sesji Gminnej Rady Seniorów.    

Najstarszy wiekiem radny
Gminnej Rady Seniorów
Ryszard Niewiadomski