Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utwardzenie drogi dojazdowej do Ośrodka Rueda w Januszkowicach

07.01.2022 r.

Numer ogłoszenia : 2022/BZP 00007682/01

Identyfikator postępowania : ocds-148610-5b74b5f2-6f8d-11ec-ae77-fe331fedffdc

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Utwardzenie drogi dojazdowej do Ośrodka Rueda w Januszkowicach

Dokumenty :

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCswz Rueda.doc
ZIPDOKUMENTACJA.zip
ODTZałącznik nr 6 do SWZ.odt
 


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym :

XADESDOKUMENTACJA.zip.XAdES
XADESswz Rueda.doc.XAdES
XADESZałącznik nr 6 do SWZ.odt.XAdES
 


19.01.2022 r.

PDFZapytanie do SWZ-sig.pdf
 


24.01.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf. Korekta pliku : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5 korekta-sig.pdf
 


31.01.2022 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf