Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie placu zabaw na osiedlu Piastów I (przy bloku nr 9)

24.02.2022 r.

Numer ogłoszenia : 2022/BZP 00066823/01

Identyfikator postępowania: 0cb2705b-2523-4688-aaec-dd97a0d6413c

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Wykonanie placu zabaw na osiedlu Piastów I (przy bloku nr 9)

Dokumenty :

ogłoszenie o zamówieniu PDF08d9f767-fba2-65ee-69b2-080001edc402.pdf
DOCswz plac zabaw Piastów I.doc
ZIPDokumentacja źródłowa.zip
ODTZałącznik nr 5 do SWZ.odt
 


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym :

XADESswz plac zabaw Piastów I.doc.XAdES
XADESDokumentacja źródłowa.zip.XAdES
XADESZałącznik nr 5 do SWZ.odt.XAdES
 


Wyjaśnienia oraz zmiana treści swz : PDFZapytanie do SWZ-sig.pdf
 


11.03.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf
 


21.03.2022 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf