Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - 2022

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Wybory członków Młodzieżowej Rady Miejskiej odbywają się zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej „statutu” (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2016 r. poz. 845, z 2018 r. poz. 2304, z 2020 r. poz. 2771, z 2021 r. poz. 3434).

Wybory członków Młodzieżowej Rady odbywają się w drodze:

  1. Głosowania w okręgach wyborczych – dla młodzieży uczęszczającej do szkół, znajdujących się na terenie Gminy Zdzieszowice.
  2. Publicznego losowania – dla młodzieży uczęszczającej do szkół poza terenem Gminy Zdzieszowice.

PDFInformacja o okręgach wyborczych, ich granicach i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu (link do pliku) (52,73KB)

Informacja o terminie i miejscu zgłaszania kandydatów wybieranych w drodze publicznego losowania

Wybory, które odbywają się w drodze publicznego losowania są przeprowadzane przez Komisję Wyborczą powołaną przez Burmistrza Zdzieszowic, w składzie:

  1. Kierownik Referatu Organizacyjnego Alicja Kuik – Przewodnicząca Komisji;
  2. Informatyk Urzędu Mariusz Fornol – Członek Komisji;
  3. Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Magdalena Wnuk – Członek Komisji.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w pokojach B-006 i B-007 w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach do dnia 21 marca 2022 r.

Kandydatem do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach może być osoba, która na dzień wyborów nie ma ukończonych 18 lat. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu (PDFlink do pliku w formacie pdf (28,19KB) oraz ODTlink do pliku w formacie odt (13,69KB)), do którego należy dołączyć listę poparcia udzielonego przez osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz:

  1. PDFOświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie (link do pliku) (20,55KB);
  2. PDFOświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na udział w pracach Rady (link do pliku) (21,40KB);
  3. PDFOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (link do pliku) (90,21KB).

Nieprawidłowe, niekompletne lub złożone po terminie zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu.

Wszystkie wzory dokumentów w wersji papierowej są dostępne w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, w pokojach B-006 i B-007.