Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o dodatkowym terminie dokonywania zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej „statutu” (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 845 z późn. zm.) Burmistrz Zdzieszowic ogłasza dodatkowy termin dla dokonywania zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach dla młodzieży uczęszczającej do szkół poza terenem Gminy Zdzieszowice.

Dodatkowy termin zgłoszeń kandydatów został wyznaczony do dnia 24 marca 2022 r. Zgłoszenia można składać w pokojach B-006 i B-007 w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

Kandydatem do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach może być osoba, która na dzień wyborów nie ma ukończonych 18 lat. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu (PDFlink do pliku w formacie pdf (28,19KB) oraz ODTlink do pliku w formacie odt (13,69KB)), do którego należy dołączyć listę poparcia udzielonego przez osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz:

  1. PDFOświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie (link do pliku) (20,55KB);
  2. PDFOświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na udział w pracach Rady (link do pliku) (21,40KB);
  3. PDFOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (link do pliku) (90,21KB).

Nieprawidłowe, niekompletne lub złożone po terminie zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu.

Wszystkie wzory dokumentów w wersji papierowej są dostępne w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, w pokojach B-006 i B-007.