Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - 13.06.2022

Na podstawie § 27 ust. 1 i § 28 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Op. Poz. 845, z 2018 r. poz. 2304, z 2020 r. poz. 277, z 2021 r. poz. 3434) zwołuję I Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  2. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
  3. przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady,
  4. wystąpienia poszczególnych kandydatów,
  5. przeprowadzenie głosowania,
  6. odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  2. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
  3. przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,
  4. wystąpienia poszczególnych kandydatów,
  5. przeprowadzenie głosowania,
  6. odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Wybór Sekretarza Rady:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  2. zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Rady,
  3. przyjęcie regulaminu wyboru Sekretarza Rady,
  4. wystąpienia poszczególnych kandydatów,
  5. przeprowadzenie głosowania,
  6. odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Sekretarza Rady.
 6. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 7. Zakończenie I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Najstarsza wiekiem radna

Młodzieżowej Rady Miejskiej

Weronika Stawczyk