Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IV Sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 14 września 2022 r.

Na podstawie § 19  Statutu Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1158) zwołuję IV Sesję Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.
    4. Złożenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego.
    5. Omówienie uwag mieszkańców umieszczonych w skrzynkach do kontaktu z Gminną Radą Seniorów.
    6. Przedstawienie ulg przysługujących seniorom - Urząd Skarbowy w Krapkowicach.
    7. Przedstawienie zasad przyznawania dodatku węglowego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.
    8. Interpelacje i zapytania radnych.
    9. Wolne wnioski i informacje.
    10. Zakończenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.

Przewodnicząca

Gminnej Rady Seniorów

Krystyna Obstoj