Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-07 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2233) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 30.08.2022 r. (data wpływu 30.08.2022 r.) przez osobę fizyczną, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. budynku rekreacji indywidualnej oraz gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ścieków bytowych w zbiorniku bezodpływowym wybieralnym na działce ewid. nr 1212/90 ark. 13, obręb ewidencyjny 160505_5.0002 Januszkowice, jednostka ewidencyjna Zdzieszowice

PDFObwieszczenie (48,81KB)