Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-14 Informacja o wyniku z przeprowadzonego i przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krępnej, składającej się z działek nr: 145/2,144/2 i 146/2, obręb ewidencyjny Krępna, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek nr 145/2, nr 144/2 i nr 146/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępna, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, odbył się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w sali B-112, w dniu 3 listopada 2022r., o godz. 900.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu została objęta nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Krępnej przy ul. Zdzieszowickiej 33, o powierzchni 0,1179 ha, składająca się z działek ewidencyjnych:
- nr 145/2, arkusz mapy: 3, obręb ewidencyjny: 160505_5.0004, Krępna, powierzchnia działki: 0,0965 ha, w tym: Bi - 0,0965 ha, jednostka rejestrowa gruntów: G514;
- nr 144/2, arkusz mapy: 3, obręb ewidencyjny: 160505„5.0004, Krępna, powierzchnia działki: 0,0113 ha, w tym: RIVb - 0,0113 ha, jednostka rejestrowa gruntów: G514;
- nr 146/2, arkusz mapy: 3, obręb ewidencyjny: 160505_5.0004, Krępna, powierzchnia działki: 0,0101 ha, w tym: Br-RIVb - 0,0101 ha, jednostka rejestrowa gruntów: G514.

Nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1K/00037449/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

• Osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0
• Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu:

201.476,00 zł.

5. Najwyższa cena osiągniętą w przetargu:

Brak.

6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

W wyniku przeprowadzonego przetargu nie została wyłoniona żadna osoba/firma jako nabywca nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej przy ul. Zdzieszowickiej 33, składającej się z działek nr: 145/2,144/2 i 146/2, a.m. 3, obręb geodezyjny Krępna.

7. Data sporządzenia i podania do publicznej wiadomości powyższej informacji o wyniku przetargu:

Dnia 14.11.2022r.

PDF2022-11-14 - informacja o wyniku przetargu (72,44KB)