Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o V Sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 13 grudnia 2022 r.

Na podstawie § 19 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1158) zwołuję V Sesję Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.

  4. Złożenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie planu dyżurów Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach na 2023 r.

  6. Omówienie uwag mieszkańców umieszczonych w skrzynkach do kontaktu z Gminną Radą Seniorów.

  7. Interpelacje i zapytania radnych.

  8. Wolne wnioski i informacje.

  9. Zakończenie V Sesji Gminnej Rady Seniorów.

                                                                                                                                                               Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

                                                                                                                                                                               Krystyna Obstoj