Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-01-25 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Korfantego w m. Żyrowa”

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek z dnia 12.01.2023 r., pełnomocnika Pana Sebastiana Raudzisa reprezentującego Burmistrza Zdzieszowic, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, realizowany w trybie art. lid ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023, poz. 162), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Korfantego w m. Żyrowa'', na:

  1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego (bez nazwy) wzdłuż drogi gminnej - ulicy Korfantego w m. Żyrowa,
  2. wykonanie urządzeń wodnych tj. czterech wylotów wykonanych w postaci przykanalików ze studzienek wpustów deszczowych, odprowadzających wody opadowe lub roztopowe z odcinka drogi gminnej - ulicy Korfantego w m. Żyrowa do projektowanego odcinka rowu przydrożnego (bez nazwy),
  3. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odcinka drogi gminnej klasy D - ulicy Korfantego we wsi Żyrowa, ujętych zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej, poprzez projektowane wyloty (przykanaliki) do projektowanego rowu przydrożnego (bez nazwy).

Zasięg oddziaływania wynikający z wykonania urządzeń wodnych oraz usługi wodnej:
- dz. nr 65/3, a.m. 5, obr. Żyrowa, gm. Zdzieszowice.

PDFinformacja (68,28KB)