Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały w terminie od 6 do 10 lutego 2023 roku składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu /oddziale przedszkolnym/.
 
Druk deklaracji dostępny jest w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
 
Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice określa Zarządzenie Nr SG.0050.696.2023 Burmistrza Zdzieszowice dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.
 
Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dostępne są w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2023/2024

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice określa Zarządzenie Nr SG.0050.697.2023 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

Kryteria rekrutacji

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie w terminie do 28 lutego 2023 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I dostępne są w każdej publicznej szkole podstawowej.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.