Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.703.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. zatwierdził realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz wysokość dotacji celowej na te zadania dla organizacji które przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego 3 stycznia 2023 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.703.2023 (51,28KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu (39,96KB)

Organizacje, którym przyznano środki w otwartym konkursie są zobowiązane do dostarczenia zaktualizowanych:
    • szczegółowego opis działań w zakresie realizacji projektu (o ile ulegnie zmianie) – pkt II.4 wniosku,
    • kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji projektu – pkt III wniosku,
    • przewidywanych źródeł finansowania projektu – pkt IV wniosku,

które stanowić będą załączniki do umowy.

W tym celu można posłużyć się jednym z formularzy zamieszczonym poniżej.

DOCwzór aktualizacji.doc (34,00KB)

ODTwzór aktualizacji.odt (21,14KB)

PDFwzór aktualizacji.pdf (61,05KB)