Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr LII/409/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku zadań publicznych z zakresu:

  • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja)

Zarządzenie: PDFSG.0050.709.2023 (44,19KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFogłoszenie o konkursie (53,15KB)

  • Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Zarządzenie: PDFSG.0050.710.2023 (43,92KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFogłoszenie o konkursie (63,87KB)

Wzory dokumentów:

DOCXoferta.docx (24,70KB)

ODToferta.odt (33,86KB)

PDFoferta.pdf (126,08KB)

PDFramowy wzór umowy.pdf (157,72KB)

DOCXsprawozdanie.docx (22,18KB)

ODTsprawozdanie.odt (28,56KB)

PDFsprawozdanie.pdf (134,80KB)