Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2022 rok

Informujemy, że opracowany został Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2022 rok.

PDFRaport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2022 rok (3,47MB)

Burmistrz Zdzieszowic
Sybila Zimerman


W dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 15:15 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na której, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2022.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Zdzieszowic, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Zdzieszowice.

Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (I piętro, pokój B110) najpóźniej w dniu 27 czerwca 2023 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Zdzieszowice za 2022 rok zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Zdzieszowic wotum zaufania.

Przewodniczący Rady
Edward Paciorek


DOCXWniosek o wzięcie udziału w debacie (format docx) (7,25KB)

ODTWniosek o wzięcie udziału w debacie (format odt) (18,24KB)

PDFWniosek o wzięcie udziału w debacie (format pdf) (71,58KB)