Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
  • Rewitalizacja - logo_ZCN.png

    Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030

    Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 (zwany dalej GPR) jest dokumentem operacyjnym, który z jednej strony wyznacza cele i kierunki działania w perspektywie długookresowej, natomiast z drugiej umożliwia realizację kompleksowych, zintegrowanych i skoncentrowanych terytorialnie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, gospodarki, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju.

  • Rewitalizacja - logo_ZCN.png

    Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

    Burmistrz Zdzieszowic informuje o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030