Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030

oraz

projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w terminie od 29.09.2023 r. do  23.10.2023 r.

Celem konsultacji jest umożliwienie złożenia uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 oraz uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie Państwa opinii, oceny oraz propozycji, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Projekty dokumentów oraz formularze konsultacyjne dostępne będą na stronach internetowych zdzieszowice.plbip.zdzieszowice.pl oraz wyłożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w trakcie trwania konsultacji.

Zapraszamy również na spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 19.10.2023 r. o godz. 15:15  w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

Podczas spotkania zostanie omówiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uwagi i opinie można składać:

    1) w postaci papierowej osobiście lub drogą korespondencyjną lub w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej zdzieszowice.pl oraz pod linkami:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zdzieszowice_gpr_formularz
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zdzieszowice_kr_formularz
    2) podczas spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 19.10.2023 r.
    3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
    4) w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej pod  linkami:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zdzieszowice_gpr_ankieta
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zdzieszowice_kr_ankieta

Uwagi i opinie z datą wpływu wcześniejszą niż 29.09.2023 r. i późniejszą niż 23.10.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych zdzieszowice.pl i bip.zdzieszowice.pl.

PDFProjekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (305,02KB)

PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 (3,93MB)

PDFPodstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji Gminy Zdzieszowice (785,58KB)

DOCXFormularz konsultacji dotyczący konsultacji społecznych mających na celu zebranie wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice (18,61KB)

DOCXFormularz konsultacji służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 (17,07KB)