Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ust. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i  § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt 3 i § 8 Uchwały Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1445) w dniach od 29 września 2023 r. do 13 października 2023 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu.

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu (163,18KB)

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym wprowadzając nowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem gminnych rad seniorów spowodowała konieczność nowelizacji statutów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt statutu został dostosowany do wymagań zmienionej ustawy.

Zainteresowane środowiska oraz mieszkańcy Gminy Zdzieszowice mogą składać propozycje i uwagi do projektu uchwały pisemnie w sekretariacie Urzędu (pok. B-010) lub drogą elektroniczną na adres .