Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP (w tym ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości)

1. Ogłoszenie o zamówieniu :

2. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami :

3. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3, część 4) oraz unieważnieniu postępowania (część 1, część 2, część 5)

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d94220a2-6de2-11ee-9aa3-96d3b4440790