Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2023 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2023 r.

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 46 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi - 20 711,75 na rok
2. Statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach - 355 w tym:

a. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 6,33
b. dzieci niepełnosprawne - 13,33

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli