Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024

Wybory samorządowe zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej (ikona prowadzi do zewnętrznego serwisu):

pkw_logo2024.png

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, informacje i wyjaśnienia dot. tworzenia komitetów wyborczych i rejestracji list kandydatów


INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pod linkiem poniżej kandydaci w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego mogą sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne:

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN (RAD MIEJSKICH, RAD MIAST) W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pod linkiem poniżej kandydaci w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego mogą sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne:

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania znajdujących się na terenie Gminy Zdzieszowice (35,72KB)

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (125,92KB)

DOCIndywidualne zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wzór zgłoszenia poza komitetem (38,00KB)


UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (101,02KB)

PDFZarządzenie Nr SG.0050.935.2024 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (527,42KB)


PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dnia 5 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach w wyborach do Rady Powiatu Krapkowickiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (28,11KB)

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (32,86KB)

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (313,35KB)

PDFPostanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu krapkowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (254,91KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim (85,55KB)