Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na wsparcie w 2024 roku zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice oraz § 4 uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2024 roku.

Zarządzenie Burmistrza:

PDFSG.0050.907.2024 (302,22KB)

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie (144,50KB)

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku:

DOCXwzor-wniosku.docx (35,28KB)

ODTwzor-wniosku.odt (22,72KB)

PDFwzor-wniosku.pdf (66,03KB)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf (64,12KB)

Wzór sprawozdania:

DOCXwzor-sprawozdania.docx (69,50KB)

ODTwzor-sprawozdania.odt (28,14KB)

PDFwzor-sprawozdania.pdf (149,60KB)