Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego

W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), Zarząd Województwa Opolskiego przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, podjęty uchwałą Nr 11435/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i skierowania go do konsultacji społecznych i opiniowania.

Projekt dokumentu przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego (w tym treść uchwały), wraz z harmonogramem konsultacji i formularzem uwag, zamieszczono także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.bip.opolskie.pl, w zakładce Menu podmiotowe / Programy, strategie, plany, sprawozdania i opracowania / Ochrona środowiska / Program ochrony środowiska przed hałasem / Program ochrony środowiska przed hałasem - 2024 r.

https://bip.opolskie.pl/2023/12/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-2024-r/

Termin prowadzenia konsultacji: 22 stycznia 2024 r. 0 21 lutego 2024 r.

PDFUchwała Nr 11435/ 2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i skierowania go do konsultacji społecznych i opiniowania (221,22KB)

PDFProjekt programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego (17,43MB)

PDFHarmonogram konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego (160,12KB)

DOCXFormularz uwag podczas konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” (16,44KB)