Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.931.2024 z dnia 2 lutego 2024 r. zatwierdził realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz wysokość dotacji celowej na te zadania dla organizacji które przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego 2 stycznia 2024 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.931.2024 (318,29KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu (35,61KB)

Organizacje, którym przyznano środki w otwartym konkursie są zobowiązane do dostarczenia zaktualizowanych:
    • szczegółowego opis działań w zakresie realizacji projektu (o ile ulegnie zmianie) – pkt II.4 wniosku,
    • kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji projektu – pkt III wniosku,
    • przewidywanych źródeł finansowania projektu – pkt IV wniosku,
które stanowić będą załączniki do umowy. 

W tym celu można posłużyć się formularzami zamieszczonymi poniżej.

DOCwzór aktualizacji.doc (34,00KB)

ODTwzór aktualizacji.odt (21,14KB)

PDFwzór aktualizacji.pdf (61,05KB)