Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LXIV/483/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku zadań publicznych z zakresu:

    • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja)

Zarządzenie: PDFSG.0050.933.2024 (193,06KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFogłoszenie o konkursie (122,59KB)

    • Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Zarządzenie: PDFSG.0050.934.2024 (185,83KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFogłoszenie o konkursie (133,61KB)


Wzory dokumentów:

DOCXoferta.docx (24,70KB)

ODToferta.odt (33,86KB)

PDFoferta.pdf (126,08KB)

PDFramowy wzór umowy.pdf (157,72KB)

DOCXsprawozdanie.docx (22,18KB)

ODTsprawozdanie.odt (28,56KB)

PDFsprawozdanie.pdf (134,80KB)