Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-02-13 Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach"

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), zawiadamiam wydaniu decyzji nr 2/2024 znak BS-B.6740.1.12.2023.GM z dnia 13 lutego 2024 r.  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach" dla Burmistrza Zdzieszowic, 47-330 Zdzieszowice, ul. Chrobrego 34.

Lokalizacja inwestycji: Zdzieszowice, obręb 160505_4.0007, Zdzieszowice.
Numery ewidencyjne działek oznaczone w katastrze nieruchomości oraz projektowane numery działek:
Działki objęte wnioskiem:
456, 497, 529/2, 527, 525/1, 528, 526, 535/4, 521, 1004/1, 510/73, 483/3, 482/2, 441, 529/3, 523, 533, 480/9, 483/4, 529/4 z k.m.2, 84/11 z k.m.7.
Działki podlegające podziałowi: (w nawiasach projektowane numery działek, działki do przejęcia pogrubionym drukiem):
528 (528/1, 528/2), 525/1(525/3, 525/4), 526 (526/1, 526/2), 535/4 (535/19, 535/20), 521 (521/1, 521/2), 1004/1 (1004/3, 1004/4), 483/3 (483/5, 483/6), 482/2 (482/3, 482/4, 482/5), 497 (497/1, 497/2) z k.m.2
Działki po podziale pod przejęcie na rzecz Gminy Zdzieszowice: (projektowane numery działek):
528/1, 525/3, 526/1, 535/19, 521/1, 1004/3, 483/5, 482/3 z k.m.2;
Działki po podziale do przejęcia na rzecz Powiatu Krapkowickiego (projektowane numery działek):
482/4, 497/1 z k.m.2;
Działki po podziale pozostające we władaniu Gminy Zdzieszowice (projektowane numery działek):
497/2 z k.m.2,
Działki poza liniami rozgraniczającymi drogę niezbędne do realizacji inwestycji:
483/3, 533, 528, 529/3, 529/4, 526, 523, 480/9, 483/4, 441, 510/73, 456 z k.m.2; 84/11 z k.m.7

W związku z tym informuję, że zgodnie z art. 11 f ust. 4 wyżej cytowanej ustawy strony mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Budownictwa i Środowiska w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 ,1 piętro, pokój 112A w godzinach urzędowania.

PDF2024-02-13 Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego (792,70KB)