Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2024 roku zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2024 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LII/409/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach tego zadania mogą być podejmowane działania skierowane na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, rozgrywkach, turniejach z różnych dziedzin sportu na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic:

PDFSG.0050.973.2024 (250,27KB)

PDFogłoszenie o konkursie (174,06KB)

Oferta:

DOCXoferta.docx (24,70KB)

ODToferta.odt (33,86KB)

PDFoferta.pdf (126,08KB)

Sprawozdanie:

DOCXsprawozdanie.docx (22,18KB)

ODTsprawozdanie.odt (28,56KB)

PDFsprawozdanie.pdf (134,80KB)