Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-03-29 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego utrzymujące w mocy decyzję Starosty Krapkowickiego nr 2/2024 z 13 lutego 2024 r. zezwalającą Burmistrzowi Zdzieszowic na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) zawiadamiam, że 28 marca 2024 r. wydana została decyzja Wojewody Opolskiego (znak sprawy: IN.I.7821.5.2024.MS) utrzymująca w mocy decyzję Starosty Krapkowickiego nr 2/2024 z 13 lutego 2024 r. zezwalającą Burmistrzowi Zdzieszowic na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 77 4524130, 77 4524343.

Na powyższą decyzję przysługuje stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 11f ust. 3 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych niniejszą decyzję doręcza się inwestorowi, a pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. obwieszczenia).

PDF2024-03-29 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego (92,10KB)