Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-04-23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.) w odniesieniu do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 r., poz. 2185), Minister Infrastruktury zawiadamia, że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice,
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim,  nie zostało załatwione w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2024 r., znak: GM-DOK-3.7700.246.2021.KCP, z uwagi na konieczność analizy obszernej dokumentacji przedłożonej do wniosku oraz konieczność wniesienia uzupełnień przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r.

PDF2024-04-23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury (550,73KB)