Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-05-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej z siedzibą 47-330 Zdzieszowice ul. Piastów 5 z dnia 7 maja 2024 r. (data wpływu do tut. organu 7.05.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 5 w Zdzieszowicach, obejmująca działkę 160/21, obręb Zdzieszowice, z powodu: „bliski kontakt drzewa z elewacją budynku. Przechodzą tam instalację gazu i wody, odgromu. Przy opadach deszczu w pomieszczeniach piwnicznych występują podtopienia.”

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A108, w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

Na podstawie art. 79 § 1 w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 9:00 na w/w nieruchomości odbędą się oględziny drzew, wnioskowanych do usunięcia. Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

PDF2024-05-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (700,47KB)