Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zastępca Burmistrza - Sabina Kurdyna

Zastępca Burmistrzastanowisko z powołania

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności*:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza,
 • sprawowanie funkcji burmistrza w razie nieobecności burmistrza lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością referatów i stanowisk pracy w urzędzie oraz jednostkami organizacyjnymi gminy określonymi zał. Nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w tym m.in.:
  • nadzorowanie zadań w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury,
  • nadzorowanie zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, ustalanie procedur ich wynajmu,
  • nadzorowanie wykonywania zadań w zakresie utrzymania dróg, ulic, placów organizacji ruchu drogowego,
  • nadzorowanie wykonywania zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
  • nadzór nad procedurą udzielania zamówień publicznych
 • współdziałanie z radą oraz komisjami rady w zakresie swojego działania.

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.6.2020 z dnia 30 stycznia 2020r.
Zastępca Burmistrza - Sabina Kurdyna