Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2023 rok

Informujemy, że opracowany został Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2023 rok.

PDFRaport o stanie Gminy za rok 2023 (4,49MB)

Burmistrz Zdzieszowic

Sylwester Gidel


W dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na której, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2023.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Zdzieszowic, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Zdzieszowice.

Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (I piętro, pokój B110) najpóźniej w dniu 25 czerwca 2024 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Zdzieszowice za 2023 rok, zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Zdzieszowic wotum zaufania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Skóra


DOCXWniosek o wzięcie udziału w debacie (format docx) (7,97KB)

ODTWniosek o wzięcie udziału w debacie (format odt) (18,50KB)

PDFWniosek o wzięcie udziału w debacie (format pdf) (108,61KB)