Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-06-07 Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji nr 4/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice - Żyrowa"

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej'

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311), informuje się o wydaniu decyzji nr 4/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice - Żyrowa".

Lokalizacja inwestycji:
a) działki objęte inwestycją (działki pozostające własnością Powiatu Krapkowickiego):
obręb ewidencyjny: 160505_4.0007, Zdzieszowice: 601/2, 160505_5.0006, Żyrowa: 154/1, 154/2;
b) działki planowane pod przejęcie na rzecz Powiatu Krapkowickiego, w pasie drogowym:
obręb ewidencyjny: 160505_5.0006, Żyrowa: 167/2, 163/3, 156/2, 157/2, 159/2, 153/4, 153/7, 153/5, 150/2, 301/2, 302/2;
c) działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu (działki będące poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale niezbędne do realizacji inwestycji):
obręb ewidencyjny: 160505_4.0007, Zdzieszowice: 2524, 160505_5.0006, Żyrowa:143, 156/4, 162/1, 169/2, 304, 148/1, 149/1.

W związku z tym informuję, że zgodnie z art. 11 f ust. 4 wyżej cytowanej ustawy strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach - Wydział Budownictwa i Środowiska w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 ,1 piętro, pokój 112 a w godzinach urzędowania.

PDF2024-06-07 Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego (537,53KB)