Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia,

że na wniosek z dnia 28.05.2024 r (data wpływu; 29.05.2024 r.) Gminy Zdzieszowice, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Sebastian Raudzis, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie drogi transportu rolnego zlokalizowanej na części działek nr 3/8, 3/9, 3/10, 2/13, 2/24, 2/26, 3/1, 2/18, 4/11, 4/12, 4/10, 4/14, 1/1, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 16, 17, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 obręb Oleszka oraz na części działki nr 428/4 obręb Jasiona gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

Zgodnie z artykułem wtedy są pochodnie administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie.

W związku z powyższym informuje, ze można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta w Zdzieszowicach, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PDF2024-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (335,77KB)