Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Stare Osiedle

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i  § 2 ust. 1, 2 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 3 i § 8 Uchwały Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1445) w dniach od 11 lipca 2024 r. do 23 lipca 2024 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Stare Osiedle.

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Stare Osiedle (523,80KB)

Proponowana zmiana Statutu Osiedla Stare Osiedle polega jedynie na uzupełnieniu opisu granic osiedla i uwzględnieniu w § 3 ust. 1 uchwały nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle (Dz. U. poz. 1108, z 2019r. poz. 964) nazw ulic zgodnie ze stanem faktycznym. Obecnie obowiązująca uchwała nie zawiera nazw ulic: Jodłowa, Klonowa i Sosnowa znajdujących się w granicach tej jednostki pomocniczej. Ponadto dostosowuje się załącznik graficzny zawierający obszar i granice Osiedla, tak aby również zawierał opis wszystkich ulic znajdujących się na obszarze osiedla.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy osiedla Stare Osiedle.

Uwagi i propozycje można wnosić pisemnie:
1) pocztą elektroniczną na adres: ;
2) w sekretariacie Urzędu.